Dit rijk gedocumenteerde werk, dat tegelijk vlot toegankelijk voor het grote publiek maar toch wetenschappelijk onderbouwd is, brengt ons naar de minst bevolkte regio's van Wallonië. In deze streken, die wezenlijk een landelijk karakter hebben, treffen we gras- en boslandschappen aan waar toerisme vaak zijn sporen naliet.

De verzameling "Landschapsatlassen", die op termijn dertien Waalse landschapsgroepen zal omvatten, wil voor het grote publiek toegankelijk zijn, niet alleen als middel om de kennis te verruimen en om te sensibiliseren, maar ook om een geïntegreerde aanpak voor bescherming, beheer en herkwalificering van de landschappen te verwezenlijken. Net als de vorige delen (tussen Samber en Maas, het Brabantse plateau en het Haspengouwse plateua, het Condroz-plateau, de Hene en de Samber), is dit werk in vier delen uitgewerkt: een algemene inleiding, een schets van de context waarin het landschappelijke geheel gesitueerd wordt (de evoluties, de voorstellingen), de opdeling in kleinere zones, een opsomming van de belangen.

De "Landschapsatlassen van Wallonië" zijn te koop voor € 18 en kunnen bij de SPW-Communicatiebestuur worden besteld: publications@spw.wallonie.be

Les Plus Beaux Villages de Wallonie a.s.b.l.

Rue Haute, 7
5332 Crupet

Tél. : 083/65.72.40

info@beauxvillages.be