Natuurpark Viroin-Hermeton

Het Natuurpark Viroin-Hermeton beslaat momenteel het grondgebied van de gemeente Viroinval en omvat aldus 8 dorpen. Het park strekt zich over meer dan 12.000 ha uit en bevat vele natuurreservaten waar het submediterrane karakter van het mesoklimaat, van de fauna en van de flora erg opvallend is. Het natuurpark is omgeven door de gemeenten Philippeville, Couvin en Doische. Het grenst eveneens aan de Franse landsgrens en aan de rand van het grondgebied van het regionale natuurpark van de Ardennen.

Op het grondgebied van het park zijn twee natuurlijke regio's vertegenwoordigd: van zuid naar noord ontrollen zich de Ardennen en de Calestienne (of de zuidelijke kalkstreek van de Fagne). Op korte afstand (20 km) kunt u een grote verscheidenheid aan landschappen en planten- en diersoorten ontdekken. Het natuurlijke erfgoed is onmiskenbaar. Reeds geruime tijd tonen vele universiteiten en wetenschappelijke instellingen grote interesse voor deze opmerkelijke natuurlijke rijkdom.

De vernietiging van het natuurlijke milieu is een van de belangrijkste oorzaken waarom vele planten- en diersoorten van een bepaald grondgebied verdwijnen. Vele studies hebben aangetoond in welke mate het natuurpark een van de zeer zeldzame regio's van het land is waar het natuurlijke erfgoed zo goed als intact bewaard is gebleven. Het behoud van deze mozaïek van milieus (loofbossen en naaldbossen, graslanden en heidegronden, kalkminnende graslanden, vochtige weiden, grote akkers…) garandeert een uitzonderlijke verscheidenheid aan bloeiende planten die een rijke, gevarieerde fauna met zich meebrengt. Deze theoretische vaststelling wordt nu al meer dan een eeuw in dit gebied daadwerkelijk bewezen. De eerste biologische inventarissen dateren immers uit de XIXe en het begin van de XXe eeuw, opgesteld door natuuronderzoekers in het zuiden van het gebied tussen Samber en Maas.

 

Praktisch

Parc naturel Viroin-Hermeton
1 Rue d’Avignon
5670 Nismes
http://pnvh.wordpress.com/

Een route berekenen