Haspengouw

Landschap

Ten noorden van Samber en Maas bevindt zich dit uitgestrekte landschap, verwant met de plateaus van de Henegouwse en Brabantse leemstreek, waarmee het vele kenmerken gemeen heeft. Deze streek, dat uit lage plateaus bestaat, vertoont een vlak of licht golvend oppervlak, bedekt met uitgestrekte, open akkers, zo ver het oog kan reiken. Alleen de waterlopen van de Orneau, van de Mehaigne, van de Burdinale en van de Jeker drukken een meer uitgesproken stempel op het Gaspengouwse plateau en zorgen voor een bijzonder landschap in deze valleien.

De dikke, goed afwaterende leemlaag zorgt voor zeer vruchtbare grond. Deze bodemrijkdom vertaalt zich in een oppervlak waar landbouw duidelijk het overwicht heeft op veeteelt. Deze enorme vlakten vormen een reusachtige lappendeken van akkers en velden, een landschappelijk geheel van "open velden" dat als Open-field getypeerd wordt. Deze landelijke structuur wordt bepaald door bijna uitsluitend akkers en de zo goed als volledige afwezigheid van omheiningen rond de velden. Behalve enkele grote boerderijen, die verspreid buiten de dorpen liggen, wordt bebouwing hoofdzakelijk gegroepeerd in dorpen met huizen gegroepeerd rond een kerkje, die zorgvuldig buiten de vruchtbare gronden werden opgericht omdat die rijke grond de landbouwproductie moest verzekeren. De weilanden kregen slechts een complementaire rol toebedeeld en bevinden zich in de vochtiger dalen van het reliëf, in de directe omgeving van de woonplaats. Ook bossen zijn hier niet zo talrijk en bevinden zich meestal op de ruwe hellingen van de valleien of op minderwaardige gronden.

Sources : FRW - CPDT

Traditioneel landelijke habitat

Het merendeel van de gebouwen in Haspengouw bestaan uit een lang, laag bouwwerk met een hellend dak, verwant met de stijl die ook op de plateaus van de Henegouwse en Brabantse leemstreek wordt aangetroffen. Geleidelijk worden de woningen een halve verdieping en zelfs een volledige verdieping hoger. Buiten de dorpen verliest de bewoning zich in het landschap. De bebouwing bestaat uit boerderijen ven verschillende grootte, die varieert van een blokwoning uit één stuk, tot de vierkantshoeve, die zich onderscheidt door de opstelling van de gebouwen en bijgebouwen in de vorm van een vierkant rond een erf. Deze grote vierkantshoeves vallen vaak in het landschap op door hun indrukwekkende inrijpoort.

De combinatie van donkerrode tinten van baksteen met de oranje tinten van de dakpannen zijn typerend voor het merendeel van de woningen in Haspengouw. Grijze dakpannen, kleurige pleisterkalk en lokale natuursteen vormen een harmonieuze aanvulling van deze waaier van kleuren, met hun vele, eigen nuances en typische texturen. In het noordwesten van Haspengouw biedt het gebruik van steen van Gobertingen in de onderbouw, de hoekverbindingen of de kaderwerken een contrasterend kleureneffect, waarbij het lichtbeige van de steen zich vermengd met de roodoranje tinten van de bakstenen en dakpannen.

maison hesbaye

Bron : FRW - CPDT

 

Praktisch