Noordelijke dolmen van Menhir

De noordelijke dolmen, geklasseerd als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië, maakt deel uit van een megalitisch veld dat zich uitstrekt over ongeveer 8 km in de lengte en 300 m breed is. Het huidige opzoekingswerk wijst uit dat dit megalitische veld uit twee dolmens bestaat van het type "allée couverte" (ganggraf) met bijhorende menhirs en zes sites waar alleen menhirs te vinden zijn.

Deze monuments staan in parallelle alignementen opgesteld. De wetenschap weet niet onmiddellijk welke betekenis aan deze bijzondere opstelling moet worden gegeven. Blijkbaar moeten ook natuurlijke rotsformaties hiermee geassocieerd worden, zoals de Pierre Haina of de Pierre Saint-Nicolas, visuele overblijfselen in het landschap waarvan het geheel een systeem vormt dat verband houdt met de loop van de zon tijdens de perioden van de equinoxen en de zonnewendes.

De bouwperiode situeert zich in de eerste helft van het IIIe millennium voor onze tijdrekening, bij de overgang van het laat-neolithicum. De monumenten van Wéris worden toegeschreven aan mensen van de Seine-Oise-Marne-cultuur, oorspronkelijk afkomstig uit het Bekken van Parijs, of een cultuur die iets daarna kwam. De ganggraven van Wéris vertonen in ieder geval gelijkenissen met gelijkaardige dolmens in het Bekken van Parijs (Frankrijk) en in Hessen-Westfalen (Duitsland). Hierdoor krijgt de site van Wéris een sleutelrol als bindingselement tussen verschillende cultuurstromingen uit de Prehistorie in Europa.

De steen die als grondstof diende voor de bouwers van deze megalitische site was lokale puddingsteen, een primair rotsgesteente van het conglomeraat type waarvan een laag over de heuvelrug liep ten oosten van de dorpen Wéris, Morville, Heyd en Ozo.

 

Praktisch

Dolmen nord de Wéris - Patrimoine exceptionnel de Wallonie
45 rue des dolmens
6940 Wéris
http://www.weris-info.be/

Een e-mail verzenden Een route berekenen