Maison du Bailli - Onder monumentenzorg

Dit vaste lichaam, iets buiten de bebouwde kern, blijft de oostelijke grens van het dorp.

Tekst: Mark Rossignol - Foto's: PBVW

 

Praktisch

Maison du Bailli
18 rue du Bailli
5600 Fagnolle

Een route berekenen