Hoevekasteel van de Falaën - Geklasseerd monument (Privé-eigendom)

Dit prachtige gebouw, opgericht door Pierre de Polchet en 1662, wist een uitstekend evenwicht te bewaren tussen twee bestimmingen: enerzijds heerlijkheid en anderzijds landbouwbedrijf.

Vroeger lagen er slotgrachten rond dit grote, homogene en vierkante bouwwerk van gepleisterde bakstenen en kalksteenblokken. Het wordt omgeven door vier vierkante hoektorens (waaronder één bouwvallige) en ligt rond een grote binnenplaats toegankelijk via een torenvoorportaal. Kettingen aan de ingang herinneren aan de ophaalbrug, vervangen door een brug met drie bogen. Mogelijke sporen van de vroegere geleiders van de ophaalbrug, vastgemaakt in de gevel. Aan de kant van de binnenplaats zien we het torenvoorportaal met drie halfronde bogen. Deze binnenruimte geeft uit op een groot woongebouw, aangepast in de 18e eeuw om het wooncomfort ervan te vergroten. Links van de woning een indrukwekkende schuur met een groot leien dak met driehoekige dakvlakken. De bijgebouwen bestaan op hun beurt uit een gedeelte voor stallen en voertuigen, met een gevel van bakstenen. Tot slot vinden we, in het midden van de binnenplaats, de schandpaal, symbool van gerechtigheid. Hij stond oorspronkelijk wellicht in een weide vlakbij de Kasteelhoeve waar de pleidooien van het feodaal gerecht werden gehouden. Het Kasteel en de onmiddellijke omgeving zijn sinds 1972 geklasseerd als historisch monument.
Dit statuut betekent voor het kasteel een officiële erkenning van haar erfgoedwaarde. 

 

Praktisch

Château-ferme de Falaën
13 Rue du Château Ferme
5522 Falaën

Een route berekenen